Delmål er vejen til succes

Delmål er vejen til succes


De fleste atleter sætter sig selv et stort mål, men glemmer at definere nogle delmål. Det store mål bliver ofte sat helt ude af kontekst og uden rigtig at tage højde for hvor mange timer man kan træne og restituere.
Det gode er at lagt de fleste triatleter har ambitioner og forventninger til sig selv. Men problemet ligger i at der er mange som ikke er helt realistiske og derfor er det vigtigt at dele målet op således at man kan sætte et realistisk mål.

Trine2.jpg

Nedenfor har vi opstillet nogle gode råd til hvordan du kan gøre dine mål og delmål mere jordnære og realistiske. Det er vigtigt at du tager dig tid til at reflektere over de rammer du sætter/har for dig selv. Derfor anbefaler vi først at du kigger på dig selv og derefter ser hvordan omverden evt. kan påvirke dine forudsætninger for at nå dine mål. Her er familie, venner og lignende virkelig vigtige elementer at tage med i overvejelserne.

Først og fremmest ønsker vi alle at få succes i form af at opnå vores mål og delmål. Derfor er den første faktor opnåelsen af mål (succes).
Dernæst er det vigtigt at kigge på ens egne evner, specielt i samspil med vilje og tid. Det er som udgangspunkt de tre vigtigste parametre i forhold til at få succes.

Succes = Vilje + Tid + Evner

Hver enkelt af de tre faktorer kan splittes op til dele man bedre kan forholde sig til. Det er dog vigtigt at sige at der ikke er nogen klar definition af begreberne da det er helt op til den enkelte person at definere, men grundelementerne er de samme.

39739138_895255974004764_2814840313607094272_n.jpg

Hvis vi f.eks. tager tiden, så kan den variere fra tid til anden i forhold til hvor meget tid man har til at træne. Derfor skal man også justere sine forventninger hertil. F.eks. skal man ikke have ekstra høje forventninger omkring en træningsfremgang hvis man går ind i en periode hvor man ikke har ligeså meget tid som tidligere til at træne og restituere.
Viljen spiller tæt sammen med motivationen. De fleste har en helt vildt stor vilje til at starte med, men kan gå ind i perioder hvor motivationen daler og så kan viljen til at gennemføre den enkelte træning falde. Men her er det vigtigt at huske på hvorfor man gør som man gør.
Slutligt er der evnen. Den er som udgangspunkt genetisk bestemt, men vi tror på at den i høj grad kan trænes. Det kan ske både i form af teknik, mentalstyrke, udholdenhed, fart osv. osv. Men nogle har nogle fysiske forudsætninger som er stærkere end andre, hvorfor evnen i sådanne tilfælde kan være lettere at udnytte.

De tre faktorer er vejen til succes.

Det er derfor vigtigt at ligge en klar plan og have nogle delmål undervejs, så du stimulere både dine evner og din vilje ud fra den tid du har til rådighed.
Det kan f.eks. være at du har 2 timer om ugen til at løbe og alt andet er super. Du løber i dag et halvmarathon på 2 timer, men har et mål om at løbe under 1,5 time. Så vil det ikke være realistisk at løbe et halvmarathon på 1,5 timer om 3 uger. Men for at du kan få succes med dit mål om at løbe et halvmarathon på 1,5 time, så skal du have nogle delmål, som f.eks. kunne være at om 3 uger, skal jeg løbe under 2 timer på halvmarathon, men samtidig skal jeg have forbedret mine tider på både 5 og 10 km. Det er et godt mål at have, for derved at kunne holde motivationen oppe.
Pointen med dette er egentlig at du skal dele dit mål op i nogle steps, samtidig med du reflektere og bliver klogere undervejs i processen, så du altid kan justere dine mål og sikre dig selv succes undervejs.
Det er vigtigt at du er ærlig overfor dig selv omkring dine evner, men brug også din coach eller en som kender dig godt til at hjælpe dig på vej. For nogle har tendens til at overvurdere sig selv, mens andre har tendens til at være lidt ekstra kritiske.

Husk at dette skal ses som en hjælp og der er ingen direkte formel for succes, da vi alle oplever bump på vejen, som kan gøre vi ændre kurs og fokus.